HİKAYEME ORTAK OLUR MUSUN?

TOG Rehberlik; Toplum Gönüllüsü gençlerle yetişkin gönüllülerin bir araya geldiği bir mentorluk projesi. Çalışma hayatına dahil olmuş, gençlerle diyaloğa açık yetişkin gönüllülerimiz, TOG’lu gençlere mentorluk yapıyor; gençlerin sosyal ve mesleki yaşamlarıyla ilgili soru işaretlerini gidermelerine yardımcı oluyor. Aynı zamanda TOG’lu gençler de yetişkin gönüllülere TOG’da deneyimledikleri sosyal sorumluluk çalışmalarını aktarıyor.

Bu proje süresince; ortak ilgi alanlarına, projeden beklentilerine ve uzmanlık alanlarına göre eşleştirme yaptığımız yetişkin gönüllüler ve TOG’lu gençler, hem birebir görüşmeler yapıyor; hem de toplu olarak proje kapsamında düzenlenen etkinliklere katılıyorlar. 


 TOG Mentoru Kimdir?

* 30 yaşın üzerinde, gençlerle diyaloğa açık, iş yaşamında deneyimli, mentorluk becerilerine sahip, TOG ilkelerini benimsemiş yetişkin gönüllüler mentor olabilir.

TOG Mentisi Kimdir?

* Üniversite eğitimine devam etmekte olan, İstanbul’da yaşayan, kendisini sosyal ve mesleki anlamda geliştirmek isteyen, TOG’u yeni tanıyan ya da aktif gönüllüsü olan gençler bu projede menti olabilirler.


 TOG Mentoru Ne Yapar?

* Gençlerin kendilerini keşfetme süreçlerine destek olur.
* Sahip olduğu kişisel ve mesleki bilgi ve deneyimi mentiye aktarmaya çalışır.
* Eşleştiği menti ile 8 ay boyunca; ayda en az iki defa yüz yüze görüşmeler yapar. Görüşme öncesi, sırası ve sonrasında mentinin desteklenmesi için gerekli çalışmalara zaman ayırır.
* Mentinin kariyer hedeflerini belirlemelerinde destek olur. Onları gerekli kaynak kişilerle tanıştırır veya kurumlara yönlendirir.
* Mentiyi ilgi alanları doğrultusunda sosyal ve kültürel etkinlere yönlendirir.
* Mentinin isteklerini, fikirlerini ve beklentilerini dinler ve geri bildirim verir.
* Menti ile ikili ilişkileri süresince gizlilik ilkesine uygun davranır.
* Proje süresince düzenlenen mentorluk eğitimi, süpervizyonları ve etkinliklerine önemli ölçüde katılır; proje koorditörü ile işbirliği kurar.
* Mentorluk süresince gönderilen geri bildirim anketlerini doldurur.

TOG Mentisi Ne Yapar?

* Mentorluk süresince hedefleri, planları ve beklentileriyle ilgili açık iletişim kurar.
* Eşleştiği mentor ile 8 ay boyunca; ayda en az iki defa yüz yüze görüşmeler yapar.
* İkili paylaşım süresi boyunca aktif ve yapıcı bir tutum sergiler. TOG’da katıldığı faaliyetleri ve sosyal sorumluluk alanında edindiği tecrübeyi mentoru ile paylaşır.
* Mentorluk süresince ikili ilişkide gizlilik ilkesine ve etik ilkelere uygun davranır.
* Mentinin isteklerini, fikirlerini ve beklentilerini dinler ve geri bildirim verir.
* Proje süresince düzenlenen atölye, eğitim ve etkinliklere önemli ölçüde katılır; proje koorditörü ile işbirliği kurar.
* Mentorluk süresince gönderilen geri bildirim anketlerini doldurur.


Neden Mentor Olmalısın?

* Mentorler, proje kapsamında yapılacak “Mentorluk Eğitimi ve TOG Oryantasyonu”na katılarak bu alanlardaki bilgisini pekiştirir.
* Gençlerle daha iyi diyaloog kurabilme becerisi kazanır.
* Önyargısız dinleme, problem çözme, rol model olma gibi mentorluk becerileri kazanır veya pekiştirir.
* Mentorluk süresince kendisini tanır ve sınırlarını keşfeder.
* Mentinin isteklerini, fikirlerini ve beklentilerini dinler ve geri bildirim verir.
* Menti ile ikili ilişkileri süresince gizlilik ilkesine ve etik ilkelere uygun davranır.
* Mentorler mentileriyle birlikte eğitimlere ve etkinliklere katılarak TOG’un sosyal sorumluluk projelerinin bir parçası, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın birer gönüllüsü olurlar.
Mentorler; kişisel, sosyal ve mesleki deneyimlerini yeni kuşaklarla paylaşma fırsatı bulur; bu deneyimlerini yarınlara taşıyarak kalıcı kılar. 

Neden Menti Olmalısın?

* Mentiler, proje kapsamında yapılacak atölye ve eğitimlere katılarak bilgi ve becerilerini geliştirir.
* Kendini daha iyi tanır, güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken yönlerini keşfeder. Farkındalık ve içgörü kazanır.
* Mesleki ve sosyal gelişimine dair hedefleri belirler ve seçeneklerine yönelik plan oluşturma becerisi kazanır.
* Gelişim hedeflerine yönelik yeni insanlarla tanışır. Hedeflerine yönelik yeni kaynaklara ulaşır.
* Sosyal ve mesleki bilgi birikimi artar.
* İlişki yönetimi, problem ve çatışma çözümlemesi becerileri kazanır.
* Kuşaklararası diyalog aracılığıyla sosyal destek elde eder.

 

 

 


SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN